Title Image

Sobre nosaltres

efitekna equipo
EFITEKNA

EFITEKNA ofereix als seus clients una gestió integral dels seus projectes energètics. Gràcies a l’ampli coneixement de l’àmbit energètic nacional i internacional, EFITEKNA aporta la visió global i el compromís necessaris per aconseguir l’èxit dels projectes i dels seus clients.

 

Des de la seva creació EFITEKNA ha desenvolupat la seva activitat en el sector energètic. Amb la base d’una alta especialització en el món de la cogeneració i de la valorització energètica de residus i biomassa, l’activitat de la companyia ha evolucionat de la mà dels seus clients cap a altres activitats energètiques paral·leles i relacionades. L’activitat de la companyia inclou els següents camps de coneixement: Cogeneració, Valorització de biomassa i biogàs, Valorització de residus industrials, Valorització de residus urbans, Projectes de climatització urbana (District Heating&Cooling), Auditoria de costos energètics en processos industrials, Plantes hidroelèctriques, Plantes fotovoltaiques i Desenvolupament de software tècnic especialitzat.

 

EFITEKNA arriba a totes les etapes d’un projecte energètic: Des de l’estudi de viabilitat i definició de la millor solució per a un cas en particular, perseguint l’optimització del negoci energètic, a l’enginyeria bàsica, contractes clau en mà, compres d’equips i contractes d’operació i manteniment, direcció de projecte, instal·lació i posada en marxa.

ELS NOSTRES VALORS
 • Passió pel nostre treball
 • Orientació al client basada en relacions de confiança
 • Integritat i honestedat
 • Qualitat
 • Respecte pel medi ambient
LES NOSTRES EINES
 • Gran experiència
 • Flexibilitat
 • Visió global dels projectes
 • Rigor tècnic i legal
 • Potents eines de software especialitzat (tècnic i de simulació i optimització de negoci)
efitekna team maurici

MAURICI CRUZATE

VISIÓ GLOBAL

 

Enginyer Industrial amb especialitat Tècniques Energètiques per a la Universitat Politècnica de Barcelona i llicenciat en Administració d’Empreses. Ha desenvolupat la seva carrera, des d’una sòlida base tècnica, en àmbits diversos dins de l’energia, sent la seva especialitat l’optimització de negocis energètics, en especial de projectes de cogeneració i de valorització energètica de residus i biomassa, fins a altres tipus de tecnologies energètiques com biogàs, minihidràulica, district heating and cooling, fotovoltaica …

 

Està especialitzat en l’anàlisi de processos termodinàmics. Ha desenvolupat eines de software tècnic per a simulació de processos tèrmics amb el propòsit de ser utilitzats tant en el disseny inicial, com en la millora i optimització d’instal·lacions energètiques en funcionament.

efitekna team cristina

CRISTINA PÉREZ

GESTIÓ INTEGRAL

 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques per a la Universitat Politècnica de Catalunya en 1997, especialitat en Construccions Civils.

 

S’ha especialitzat en la gestió i direcció de projectes i obres, des del control de pressupostos i planificacions temporals, fins el control de qualitat dels processos i prevenció de riscos.

 

En els últims anys ha desenvolupat treballs relacionats en la gestió de projectes internacionals vinculats amb la cogeneració i energies renovables, inclosa la gestió de logística i de tràmits d’importació/exportació.

efitekna team josep

JOSEP COLOMAR

ENGINYERIA DE DETALL

 

Llicenciat en Marina Civil Secció Màquines i Enginyer Tècnic Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell per la Universitat Politènica de Catalunya.

 

Des de 2001, la seva experiència professional està vinculada al sector energètic, a la producció elèctrica i tèrmica i molt especialment a la cogeneració. Ha treballat en les diferents fases de la vida d’una instal·lació de cogeneració, des del projecte d’enginyeria i posada en servei, passant per la recepció com a propietat i la gestió de l’explotació supervisant l’operació i la gestió de contractes de subministrament i manteniment.

 

El seu perfil es completa amb un coneixement del mercat elèctric (OMIE) i dels mercats energètics, l’experiència com a proveïdor del servei d’interrumpibilitat, i com a responsable del sistema de gestió energètica (ISO 50001) de la industria associada a la cogeneració.

efitekna team sara

SARA HERNÁNDEZ

LEGISLACIÓ I MERCATS

 

Enginyer Químic amb projecte final de carrera en l’especialitat de valorització energètica de residus (Universitat de la Llacuna, 2007). El 2008, realitza un postgrau de Gestió de l’Eficiència Energètica (IL3 Universitat de Barcelona, 2008).

 

La seva activitat professional s’ha desenvolupat en el camp de l’eficiència energètica i els mercats energètics. Està especialitzada en la gestió i negociació dels contractes de compra de gas i d’electricitat per a clients del sector industrial i públic, auditories per reducció de costos energètics en processos industrials, auditories per optimització de negoci en plantes de cogeneració de grans dimensions, així com en la valoració i auditoria preventiva de compra de negocis relacionats amb la distribució urbana de fred i calor, la cogeneració, la valorització de biomassa i aprofitament energètic de residus.

efitekna team maurici

MAURICI CRUZATE

VISIÓ GLOBAL

 

Enginyer Industrial amb especialitat Tècniques Energètiques per a la Universitat Politècnica de Barcelona i llicenciat en Administració d’Empreses. Ha desenvolupat la seva carrera, des d’una sòlida base tècnica, en àmbits diversos dins de l’energia, sent la seva especialitat l’optimització de negocis energètics, en especial de projectes de cogeneració i de valorització energètica de residus i biomassa, fins a altres tipus de tecnologies energètiques com biogàs, minihidràulica, district heating and cooling, fotovoltaica …

 

Està especialitzat en l’anàlisi de processos termodinàmics. Ha desenvolupat eines de software tècnic per a simulació de processos tèrmics amb el propòsit de ser utilitzats tant en el disseny inicial, com en la millora i optimització d’instal·lacions energètiques en funcionament.

efitekna team cristina

CRISTINA PÉREZ

GESTIÓ INTEGRAL

 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques per a la Universitat Politècnica de Catalunya en 1997, especialitat en Construccions Civils.

 

S’ha especialitzat en la gestió i direcció de projectes i obres, des del control de pressupostos i planificacions temporals, fins el control de qualitat dels processos i prevenció de riscos.

 

En els últims anys ha desenvolupat treballs relacionats en la gestió de projectes internacionals vinculats amb la cogeneració i energies renovables, inclosa la gestió de logística i de tràmits d’importació/exportació.

efitekna team josep

JOSEP COLOMAR

ENGINYERIA DE DETALL

 

Llicenciat en Marina Civil Secció Màquines i Enginyer Tècnic Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell per la Universitat Politènica de Catalunya.

 

Des de 2001, la seva experiència professional està vinculada al sector energètic, a la producció elèctrica i tèrmica i molt especialment a la cogeneració. Ha treballat en les diferents fases de la vida d’una instal·lació de cogeneració, des del projecte d’enginyeria i posada en servei, passant per la recepció com a propietat i la gestió de l’explotació supervisant l’operació i la gestió de contractes de subministrament i manteniment.

 

El seu perfil es completa amb un coneixement del mercat elèctric (OMIE) i dels mercats energètics, l’experiència com a proveïdor del servei d’interrumpibilitat, i com a responsable del sistema de gestió energètica (ISO 50001) de la industria associada a la cogeneració.

efitekna team sara

SARA HERNÁNDEZ

LEGISLACIÓ I MERCATS

 

Enginyer Químic amb projecte final de carrera en l’especialitat de valorització energètica de residus (Universitat de la Llacuna, 2007). El 2008, realitza un postgrau de Gestió de l’Eficiència Energètica (IL3 Universitat de Barcelona, 2008).

 

La seva activitat professional s’ha desenvolupat en el camp de l’eficiència energètica i els mercats energètics. Està especialitzada en la gestió i negociació dels contractes de compra de gas i d’electricitat per a clients del sector industrial i públic, auditories per reducció de costos energètics en processos industrials, auditories per optimització de negoci en plantes de cogeneració de grans dimensions, així com en la valoració i auditoria preventiva de compra de negocis relacionats amb la distribució urbana de fred i calor, la cogeneració, la valorització de biomassa i aprofitament energètic de residus.

efitekna team maurici

MAURICI CRUZATE

VISIÓ GLOBAL

 

Enginyer Industrial amb especialitat Tècniques Energètiques per a la Universitat Politècnica de Barcelona i llicenciat en Administració d’Empreses. Ha desenvolupat la seva carrera, des d’una sòlida base tècnica, en àmbits diversos dins de l’energia, sent la seva especialitat l’optimització de negocis energètics, en especial de projectes de cogeneració i de valorització energètica de residus i biomassa, fins a altres tipus de tecnologies energètiques com biogàs, minihidràulica, district heating and cooling, fotovoltaica …

 

Està especialitzat en l’anàlisi de processos termodinàmics. Ha desenvolupat eines de software tècnic per a simulació de processos tèrmics amb el propòsit de ser utilitzats tant en el disseny inicial, com en la millora i optimització d’instal·lacions energètiques en funcionament.

efitekna team cristina

CRISTINA PÉREZ

GESTIÓ INTEGRAL

 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques per a la Universitat Politècnica de Catalunya en 1997, especialitat en Construccions Civils.

 

S’ha especialitzat en la gestió i direcció de projectes i obres, des del control de pressupostos i planificacions temporals, fins el control de qualitat dels processos i prevenció de riscos.

 

En els últims anys ha desenvolupat treballs relacionats en la gestió de projectes internacionals vinculats amb la cogeneració i energies renovables, inclosa la gestió de logística i de tràmits d’importació/exportació.

efitekna team josep

JOSEP COLOMAR

ENGINYERIA DE DETALL

 

Llicenciat en Marina Civil Secció Màquines i Enginyer Tècnic Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell per la Universitat Politènica de Catalunya.

 

Des de 2001, la seva experiència professional està vinculada al sector energètic, a la producció elèctrica i tèrmica i molt especialment a la cogeneració. Ha treballat en les diferents fases de la vida d’una instal·lació de cogeneració, des del projecte d’enginyeria i posada en servei, passant per la recepció com a propietat i la gestió de l’explotació supervisant l’operació i la gestió de contractes de subministrament i manteniment.

 

El seu perfil es completa amb un coneixement del mercat elèctric (OMIE) i dels mercats energètics, l’experiència com a proveïdor del servei d’interrumpibilitat, i com a responsable del sistema de gestió energètica (ISO 50001) de la industria associada a la cogeneració.

efitekna team sara

SARA HERNÁNDEZ

LEGISLACIÓ I MERCATS

 

Enginyer Químic amb projecte final de carrera en l’especialitat de valorització energètica de residus (Universitat de la Llacuna, 2007). El 2008, realitza un postgrau de Gestió de l’Eficiència Energètica (IL3 Universitat de Barcelona, 2008).

 

La seva activitat professional s’ha desenvolupat en el camp de l’eficiència energètica i els mercats energètics. Està especialitzada en la gestió i negociació dels contractes de compra de gas i d’electricitat per a clients del sector industrial i públic, auditories per reducció de costos energètics en processos industrials, auditories per optimització de negoci en plantes de cogeneració de grans dimensions, així com en la valoració i auditoria preventiva de compra de negocis relacionats amb la distribució urbana de fred i calor, la cogeneració, la valorització de biomassa i aprofitament energètic de residus.

EXPERIÈNCIA
 • efitekna experiencia 1
  In experiencia_cat
  DETECCIÓ D’ESTALVIS ENERGÈTICS EN FÀBRICA D’OLIS VEGETALS A GASPAR (BRASIL)
 • efitekna experiencia 2
  In experiencia_cat
  AVALUACIÓ DE LES TORRES DE REFRIGERACIÓ EN UNES INSTAL·LACIONS D’UNA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA A CADIS
 • efitekna experiencia 3
  In experiencia_cat
  PROJECTE DE RENOVACIÓ D’UNA TURBINA DE VAPOR DE CONTRAPRESSIÓ A MARTFÜ (HONGRIA)
 • efitekna experiencia 4
  In experiencia_cat
  ANÀLISI TÈRMICA DE LA FAÇANA D’UNA TENDA AMB IL·LUMINACIÓ LED EN EL CENTRE COMERCIAL MAREKH VILLAGIO – DOHA – QTAR
 • efitekna experiencia 5
  In experiencia_cat
  DETECCIÓ D’ESTALVIS ENERGÈTICS EN FÀBRICA D’OLIS VEGETALS A KANDLA (ÍNDIA)
 • efitekna experiencia 6
  In experiencia_cat
  DETECCIÓ D’ESTALVIS ENERGÈTICS EN FÀBRICA D’OLIS VEGETALS A TAIXING (XINA)
 • efitekna experiencia 7
  In experiencia_cat
  DETECCIÓ D’ESTALVIS ENERGÈTICS EN FÀBRICA D’EXTRACCIÓ D’OLIS VEGETALS (SOJA) A PHU MY (VIETNAM)
 • efitekna experiencia 8
  In experiencia_cat
  SERVEIS DE GESTIÓ ENERGÈTICA EN SUBMINISTRAMENTS ENERGÈTICS, OPERATIVA DE PLANTA DE COGENERACIÓ I EFICIÈNCIA EN PROCÉS INDUSTRIAL A TAUSTE (SARAGOSSA)
 • efitekna experiencia 9
  In experiencia_cat
  DETECCIÓ D’ESTALVIS ENERGÈTICS EN FÀBRICA D’OLIS VEGETALS A DECATUR (EEUU)
 • efitekna experiencia 10
  In experiencia_cat
  DETECCIÓ D’ESTALVIS ENERGÈTICS EN FÀBRICA D’OLIS VEGETALS A SAN JERONIMO (ARGENTINA)